Etterlysende ledesystemer

Safedeck leverer markedets høyeste kvalitet på etterlysende skilt og ledelinjer for merking av rømningsveier og branninstallasjoner.

Vi leverer både materiell, montering og rådgivning. Vi samarbeider gjerne med aktører som leverer og monterer elektriske installasjoner, der det også er ønske om dette.

I vår nettbutikk kan du bestille et utvalg skilt, linjer (vinyl, PVC og aluminium) og tilbehør, som oppfyller gjeldende krav:

  • NS3926:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
  • NS-EN 7010:2012 Grafiske symboler sikkerhetsskilt
  • NS-ISO 3864-1:2011 Grafiske symboler sikkerhetsskilt – Utforming
  • NS 3925:2013  Brannvern. Rømningsplaner

Ønsker du rådgivning eller et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss.

Våre produkter tilfredsstiller og overgår langt kravene i NS3926:2017, Tek17, DIN 67510 og ISO 7010.

Gjeldende lovverk, standarder (utdrag):

´TEK17 § 11.12(3)    I byggverk med mange personer eller hvor flukt og rømningsveiene kan være lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og byggverk beregnet på et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomheter i risikoklasse 5 og 6 skal ha ledesystem.  I tillegg anbefales bruk av ledesystem i bygninger som er offentlig tilgjengelig og ligger under terreng samt store uoversiktlige brannceller.  Lav plassering bør velges.

(kilde: https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-12/)

§ 11-2. Risikoklasser

Ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse skal byggverk, eller ulike bruksområder i et byggverk, plasseres i risikoklasser etter tabellen nedenfor. Risikoklassene skal legges til grunn for prosjektering og utførelse for å sikre rømning og redning ved brann.

Hvorfor velge Safedeck International AS?

Vi i Safedeck har kompetansen og systemene som trengs for en grundig vurdering av situasjonen. Våre produkter og tjenester oppfyller gjeldende standarder.

Dette gjør oss til en robust og trygg samarbeidspartner.

Vi har installert etterlysende ledesystemer i flere hundre publikumsbygg de siste ti årene, inkludert skoler, barnehager, helseinstitusjoner og kontorbygg.

Vi har kapasitet og ser frem til et eventuelt samarbeid.

 

Kontakt oss
etterlysende skilt og ledesystemer katalog
Tyrkk her for å laste ned katalogen