Statoil Fuel and Retail, Oslo

I Schweigaardsgate 16 på Grønland, på den gamle bensinstasjontomta på østsiden av Galleri Oslo, hyret Stor-Oslo Eiendom NCC til å bygge et 15.000 kvm nytt næringslokale som huser Statoil Fuel and Retail og Dinamo.

Safedeck sto for utforming, produksjon og levering av 60 rømningsplaner i bygget.