• Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
• Ferdigstilt: 20114
• Safe Deck sin rolle: Rømningsveiskilt, brannskilt, etterlysende ledesystem.