Engebråten skole

• Oppdragssgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
• Ferdigstilt: 2013
• Safe Deck sin rolle: Rømningsveiskilt. brannskilt, etterlysende ledesystem.