Hagaløkkveien 26 (Asker Tek)

Ferd eiendom bygger Asker Tek – tredje tinn i Kraglund kontorpark i Asker – og Safe Deck har levert komplett taktilt ledesystem med farefelt, oppmerksomhetsfelt og ledelinjer.