Hagaløkkveien 26 (Asker Tek)

Ferd eiendom bygger Asker Tek – tredje tinn i Kraglund kontorpark i Asker – og Safedeck har levert komplett taktilt ledesystem med farefelt, oppmerksomhetsfelt og ledelinjer.