Hokksund Barne- og Ungdomsskole, Øvre Eiker

• Oppdragsgiver: Undervisningsbygg
• Ferdigstilt: 2013
• Safedeck sin rolle: Rømningsveiskilt, brannskilt, etterlysende ledesystem.