Holmenveien barnehage

• Oppdragsgiver: Omsorgsbygg
• Ferdigstilt: 2013
• Safe Deck sin rolle: Rømningsveiskilt, brannskilt, etterlysende ledesystem.