Høyskolen i Hedmark

• Oppdragsgiver: Hedmark fylkeskommune
• Ferdigstilt: 2012
• Safedeck sin rolle: rømningsveiskilt, brannskilt, etterlysende ledesystem.