Nordpolen skole

På basis av brann og byggetegninger, samt byggets brannstrategi ble det utført
tegninger med detaljert henvisning til plassering av rømniningsskilt ,
brannskilting og etterlysende ledelinjer.
Alle etterlysende komponenter ihht ISO 7010 (form,farge,størrelse på
skilt/piktogram)
Gjennomgang av bygg og installasjon av etterlysende ledesystem. Både i
normal allmenn -belysning på dagtid, samt fullskalatest i mørklagt bygg på natt.
Luminansmålinger av installerte produkter. ( fdv Dokumentasjon).
Tegningsoppdateringer ”as buildt” overlevert byggherre som FdV
dokumentasjon.
Alle tiltak basert på beskrivelse i NS 3926:2009 ” Visuelle ledesystemer for
merking av rømningsveier i byggverk”

• Oppdragsgiver: Othera Elektro AS
• Ferdigstilt: 2012