Safedeck har ansvarserklært, prosjektert og installert komplett lavtsittende etterlysende ledeystem. Ledelinjer i form av «dots» Ø 40 mm felt ned i belegg og terasso. I tillegg utført komplett merking av «branninstallasjoner».