Nordvoll skole

• Type bygg: Spesialskole for elever med autisme
• Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
• Ferdigstilt: 2012
• Safe Deck sin rolle: Rømningsveiskilt, brannskilt, etterlysende ledesystem