På oppdrag for Undervisningsbygg KF fikk Safe Deck ansvar for etterlysende ledesystem for Ranheim skole i Trondheim.