Rødtvet Barnehage

På oppdrag for Undervisningsbygg har Safe Deck har stått for leveransen av etterlysende ledesystem på Rødtvet barnehage.