Rødtvet Barnehage

På oppdrag for Undervisningsbygg har Safedeck har stått for leveransen av etterlysende ledesystem på Rødtvet barnehage.