Rud videregående skole

• Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
• Ferdigstilt: 2013
• Safedeck sin rolle: Rømningsveiskilt, brannskilt, etterlysende ledesystem.