Som del av vår rammeavtale med Undervisningsbygg har Safedeck levert rømningsveiskilt, brannskilt og LLL lavtsittende etterlysende ledeystem på Sinsen Videregående skole.

Overlevert 2012.