Vi i Safedeck tar alle nødvendige hygiene- og sikkerhetshensyn under koronautbruddet. Det er viktig for oss at alle våre kunder, oppdragsgivere, leverandører og ansatte er kjent med at vi gjennomfører vårt arbeid på en trygg og korrekt måte.

Er det trygt å gjennomføre prosjekter?

De fleste prosjekter er mulig å gjennomføre. Vi følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer og råd fra Folkehelseinstituttets (www.fhi.no ), og tar alle nødvendige forholdsregler.

Vi er svært nøye med hygiene, hvordan vi opptrer på de lokasjoner vi er tilstede, håndtering av produkter og verktøy. Det er viktig for oss å ha en god dialog med våre oppdragsgivere, og at vi holder hverandre orientert om behov og eventuelt når det skjer endringer som berører vår tilstedeværelse.

Her følger noen punkter alle ansatte hos Safedeck International AS forholder seg til, både ute på oppdrag, internt på kontor og lager.

  • God håndhygiene for å hindre smitteoverføring.
  • Vi bruker alternativer til håndhilsing.
  • Vi vasker hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når vi har vært ute eller tatt på flater som flere bruker. Når vi ikke har såpe og vann tilgjengelig, bruker vi desinfiseringsmiddel som inneholder alkohol.
  • Må vi hoste, gjør vi det i et papirlommetørkle eller i albukroken slik at vi ikke sprer dråper ut i lufta.
  • Blir vi syke holder vi oss hjemme og følger regler om karantene og isolasjon. Det samme gjelder hvis vi har vært på reise.
  • Vi overholder avstandsregelen på min. 1 meter.

Vi ønsker å sikre gode arbeidsdager og trygge arbeidsforhold for våre ansatte, kunder og leverandører. For spørsmål og dialog om pågående prosjekter, kan du ta kontakt med din kontaktperson hos oss.