Taktile felt og ledelinjer

Taktile felt og ledelinjer sørger for at personer med nedsatt synsevne kan orientere seg trygt og effektivt både i bygg og utendørs.

Et komplett taktilt ledesystem inneholder tre komponenter:

  1. Farefelt, øverst i trapp
  2. Oppmerksomhetsfelt, nederst i trapp og foran viktige dører og funksjoner (hovedinngang, resepsjon, heis osv.)
  3. Ledelinje, typisk fra hovedinngang til byggets mest sentrale funksjoner

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av beste løsning for ditt prosjekt, eller handle direkte i nettbutikken hvis du allerede vet hva du trenger.

FAREFELT

Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. (Byggteknisk forskrift §12-16 )

Farefelt består av runde, taktile knotter med sklisikker overflate og luminanskontrast i forhold til underlaget forøvrig.

Kjøp på nett Kontakt oss for tilbud

OPPMERKSOMHETSFELT

Det skal være et oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge (Byggteknisk forskrift §12-16)

Oppmerksomhetsfelt monteres også foran viktige knutepunkter som inngangsdører, heis, informasjonstavle, resepsjon, toaletter, møterom osv.

Oppmerksomhetsfelt består av avlange, tverrgående taktile indikatorer med sklisikker overflate og luminanskontrast i forhold til underlaget forøvrig.

Kjøp på nett Kontakt oss for tilbud

Taktile ledelinjer

Taktile ledelinjer forenkler fremkommeligheten og orienteringen for blinde og synshemmede.

Taktile ledelinjer skal gå fra hovedinngang til byggets viktige knutepunkter som trapp, heis, resepsjon/ informasjonsskranke og toaletter, og skal ha en luminanskontrast i forhold til underlaget på minst 0,4 (0,8 i forbindelse med trapper).

Produktene for ledelinje ofte er de samme som brukes for oppmerksomhetsfelt.

Kjøp på nett Kontakt oss for tilbud