trappeneser og kontrastmerking

Trappeneser og kontrastmerking er en del av universell utforming. Safedeck leverer et utvalg trappeneser og kontrastmerking til trapper, opptrinn og avsatser.

Ta kontakt for alternative løsninger og tilbud.

Kontakt oss

Kontrast

Riktige trappeneser gir både økt synlighet og sklisikring, og er dermed er et av de viktigste enkelttiltak man kan gjøre for å minimere faren for fall og uhell i trapper.

Trappeneser skal ha en luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til underlaget, og de skal være sklisikre. Trappenesene skal gå i hele trappetrinnets bredde og skal markere 40mm inn på trinnet. Vi anbefaler også at trappenesene bygger ned på opptrinnet.

Safedeck leverer trappeneser av høy kvalitet, for både utendørs og innendørs montering.

Gul - Glassfiber - Trappenese - Vindeltrapp

Sklisikker

Sklisikker trappenese hindrer at man faller og skader seg. Safedeck leverer et utvalg med trappeneser av variert type og kvalitet, som gir fleksibilitet i forhold til design og utseende, men som holder seg godt innenfor kravene til både sklisikring / anti-skli og kontrast.

Anbefalte mål

Trappeneser er viktig for at man skal kunne se hvor trinnene starter. Det gjør det tryggere å gå i trappen og forhindrer ulykker.

Alle trappeneser på inntrinn skal ha en 30 – 40 millimeter (+/-10 millimeter) dyp markering i hele trappens bredde. Dette anbefales også på opptrinn.

Luminanskontrasten skal være minimum 0,8 mellom markeringen og trinnet.

Der hvor mulige løsninger kommer i konflikt med hverandre når det gjelder kontrast, skal markering av trappeneser ha førsteprioritet.

(tekst hentet fra blindeforbundet sine nettsider)

Trappeneser og kontrastmerking i nettbutikken

Vi har kun et begrenset utvalg i nettbutikken, men ta kontakt med oss for ønsket løsning og design, så lager vi et gunstig tilbud.

Kontakt

Aluminium trappeneser (innendørs)

Aluminium trappeneser

kr189,00 ekskl. mva

Trappeneser utendørs

Utendørs trappenese av glassfiber

kr430,00kr530,00 ekskl. mva